Month: April 2013

Úvod do praktického SEO

Záznam z p?ednášky na ?ZU, na které Jan Tichý uvedl poslucha?e do problematiky SEO. Z p?ednášky se dozvíte základní terminologii, (more…)